Plany ministra rozwoju na przyszłe lata


Nowy minister rozwoju planuje w przyszłości skupić się przede wszystkim na wspieraniu eksportu, a także ekspansji kapitału, jak również, przygotowaniu odpowiednich warunków do funkcjonowania polskich przedsiębiorstw.

money-367973_640.jpg

Jednym z pierwszych działań ministra jest kontrola mechanizmów wymiany handlowej.

  1. Ważnym aspektem, na który należy zwracać uwagę jest pomoc polskim sektorom w uzyskiwaniu zamówień publicznych zgodnie z prawem unijnym.

  2. Planuje się wykorzystanie Banku Centralnego do pobudzenia inwestycji w sektorze zarówno małych jak i średnich przedsiębiorstw.

  3. Według jednego z planów Narodowy Bank Polski miałby udzielać bankom niskooprocentowanego wsparcia, a te przeznaczały, by środki na kredyty dla firm. Podobne rozwiązania z powodzeniem realizowane są w strefie euro.

coins-948603_640.jpg

Ambitne plany i rozsądne podejście do tematu pozwala optymistyczne spoglądać w przyszłość. Czerpanie wzorców z najlepszych mechanizmów finansowania w Europie to również oznaka doskonałego pomysłu na rozwój polskiego biznesu.