Plany ministerstwa cyfryzacji


Jednym z priorytetów ministerstwa cyfryzacji jest zniesienie barier utrudniających powstawanie tak zwanych sieci światłowodowych.

  1. manfred-gunther-835824_640.jpgWażne z punktu widzenia rozwoju biznesowego i ekonomicznego jest także uproszczenie przepisów i szukanie nowych środków koniecznych do rozwojowych inwestycji.

  2. Ministerstwo będzie się starało wdrożyć unijne dyrektywy dotyczące obniżenia kosztów inwestycji szerokopasmowych.

  3. Plan obejmuje poszukiwanie inwestorów takich jak miedzy innymi Bank Gospodarstwa Krajowego, a także banki komercyjne i fundusze emerytalne.

  4. Innym źródłem finansowanie rozwoju sieci światłowodowych mogą stać się pieniądze pozyskane z aukcji częstotliwości LTE.

 

Ostatecznie decyzje będą zapadać na szczeblu rządowym, istnieje jednak duża szansa na rozwój informatyzacji w Polsce, stworzenie nowoczesnych centrów i ośrodków naukowo-technologicznych. Dalszy rozwój cyfryzacji niesie za sobą pozytywne skutki dla gospodarki, biznesu i rynku pracy.

Cyfryzacja jest priorytetem i jednym z czołowych postanowień ministerstwa.